• Verzuim & Inkomen

De juiste aanpak helpt u om uw medewerkers vitaal en duurzaam inzetbaar te houden.

Werknemers zijn uw kapitaal. Ziekte en arbeidsongeschiktheid grijpen in in het leven van de betreffende medewerker, maar heeft daarnaast grote financiële en organisatorische gevolgen voor u als werkgever.

Om u daarbij te ondersteunen bieden wij een uniek totaalpakket gericht op het voorkomen van verzuim met een optimale bescherming tegen de financiële risico’s van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Inkomensverzekeringen, arbodienstverlening, preventie en re-integratie komen hier mooi samen.

- Beperken van financiële risico’s

- Automatisering van het beheer en administratie van het verzuimproces

- Wij treden op als sparringpartner voor directie en HRM-/Verzuim afdelingen

VZZ Verzekeringen is ingeschreven in de hoogste Registers voor assurantieadviseurs en adviseurs Duurzame Inzetbaarheid