• Disclaimer

DisclaimerDisclaimer internet

Informatie op de website

Deze website is door VZZ Verzekeringen met uiterste zorg samengesteld. Wij streven ernaar dat alle informatie op deze site juist en volledig is. Onvolkomenheden kunnen echter voorkomen. VZZ Verzekeringen kan u de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens zoals polisinformatie, polisvoorwaarden, rentetarieven, rendementen, kostenberekeningen en overige calculaties derhalve niet garanderen.

De informatie op deze website, waaronder resultaten van de premieberekeningen zijn van algemene aard en kunnen niet worden gezien als advies. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met VZZ Verzekeringen. Indien u besluit om verplichtingen met VZZ Verzekeringen aan te gaan, raden wij u aan kennis te nemen van de algemene- en polisvoorwaarden van het desbetreffende product.

Functioneren website

VZZ Verzekeringen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Copyright

Niets uit deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VZZ Verzekeringen worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, waarbij de oorspronkelijke doelstelling of context schade wordt aangedaan.

(e-)Nieuwsbrief

De (e-) nieuwsbrief dient ter informatie. In geval u via deze (e-)nieuwsbrief op een (onderliggende) site van VZZ Verzekeringen de mogelijkheid heeft verplichtingen met VZZ Verzekeringen aan te gaan, raden wij u aan kennis te nemen van de algemene- en polisvoorwaarden van het desbetreffende product.

Verwijzingen hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. VZZ Verzekeringen geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Nieuwe ontwikkelingen

De teksten van deze disclaimer kunnen door ons op elk moment worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze teksten met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.

Oktober 2017