• Diensten

PensioenenPensioenen

Pensioen is een belangrijke en kostbare arbeidsvoorwaarde. Bovendien wordt de materie veelal als uitermate complex ervaren. De vele wetswijzigingen zijn hier mede debet aan. En met het gesloten Pensioenakkoord zal het er straks niet makkelijker op worden. En toch moet u uw weg daarin vinden. Maar gelukkig wordt u daarin door VZZ Verzekeringen ondersteund.

Onze specialisten hebben jarenlange ervaring in het adviseren en begeleiden van werkgevers en ondernemingsraden op het gebied van fiscale aanpassingen en de juridische gevolgen hiervan, harmonisatie of wijzigen, opzetten of verlengen, bedrijfstakpensioenfonds of niet.

Pensioencommunicatie

U vindt het belangrijk dat dat uw werknemers zorgvuldig worden geïnformeerd over belangrijke life events. Zo wilt u hen begeleiden bij keuzes met betrekking tot vroegpensioen, minder werken of demotie. Maar ook bij arbeidsongeschiktheid en ontslag. Inzicht neemt de onzekerheid weg en vergroot de inzetbaarheid en mobiliteit van uw werknemers. Een sterk communicatietraject is voor alle partijen van belang.

Meer over pensioen


Verzuim & Inkomen'Voorkomen is beter dan genezen'. Ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn ingrijpende gebeurtenissen voor zowel de betreffende medewerker, maar heeft ook belangrijke financiële gevolgen voor de werkgever.

Preventie helpt u om uw medewerkers vitaal en duurzaam inzetbaar te houden.

Wij bieden een uniek totaalpakket gericht op het voorkomen van verzuim met een optimale bescherming tegen de financiële risico’s van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Hierbij komen inkomensverzekeringen, arbodienstverlening, preventie en re-integratie samen.


Meer over verzuim & inkomen


Bedrijfsrisico'sZekerheid voor uw bedrijf. Risico’s zijn weliswaar een onderdeel van ondernemen. Dit betekent echter niet dat uw onderneming onnodige risico’s hoeft te lopen. Financiële zekerheid en continuïteit zijn kernwaarden bij calamiteiten. Daarvoor voelen wij ons medeverantwoordelijk en denken wij graag met u mee. Wij leveren alle mogelijke verzekeringsdiensten. Na ons advies kiest u wat u wilt en welke risico’s u zelf wenst te dragen.

Wij zijn volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, denk aan cyber en data, en gaan actief op zoek naar de best passende verzekeringsoplossing voor u.

Meer over bedrijfsrisico's

 

Financieel adviesU vindt het belangrijk dat dat uw werknemers zorgvuldig worden geïnformeerd over belangrijke life events. Zo wilt u hen begeleiden bij keuzes met betrekking tot vroegpensioen, minder werken of demotie. Maar ook bij arbeidsongeschiktheid en ontslag. Inzicht neemt de onzekerheid weg en vergroot de inzetbaarheid en mobiliteit van uw werknemers. Een sterk communicatietraject is voor alle partijen van belang.

Wij bieden advies- en communicatietrajecten op het gebied van pensioen en financiën op basis van maatwerk.

Meer over financieel advies

HypothekenHet kopen van een woning is één van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Voor de hypotheek die hierbij hoort zoekt u een onafhankelijk, eerlijk en duidelijk advies. Een hypotheekadvies dat volledig rekening houdt met uw mogelijkheden en persoonlijke wensen. Nu en later.

Onze adviseurs helpen u bij het vinden van een passende hypotheek zonder zorgen.

Meer over Hypotheken

Diensten overzicht zakelijkWij ondersteunen werkgevers graag op het gebied van:

 

 • Publieke en private uitvoering Ziektewet en/of WGA
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Aansluiting arbodienst
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Marktverkenning en optimalisatie verzuim en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Marktverkenning en optimalisatie verzekeringsoplossingen bedrijfsrisico’s
 • Bedrijfspensioenen
 • Beheer pensioen-, werknemers- en bedrijfsverzekeringen
 • Harmonisatie van regelingen na bedrijfsovername
 • Overleg en advies ondernemingsraad
 • Problematiek bedrijfstakpensioenfondsen
 • Inzicht in ontwikkeling pensioenlasten
 • Inkooptenders bij verzekeraars
 • Communicatie arbeidsvoorwaarden richting werkgever én werknemers


Diensten overzicht particulierOnze adviseurs begeleiden particulieren op het gebied van financiën en verzekeringen. Maak een vrijblijvende afspraak. We helpen u graag bij:

 

 • Advies en beheer van uw verzekeringsportefeuille
 • Financiële planning
 • Advies bij life events (arbeidsongeschiktheid, scheiding, ontslag)

VZZ. Verzekerd Zonder Zorgen.

- Een samenwerking op basis van vertrouwen, transparantie en wederzijds respect. Wij hechten veel waarde aan het opbouwen van goede en duurzame relaties.

- Altijd het beste advies. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring op gebied van pensioenen, verzuim & inkomen en bedrijfsrisico’s.

- Meer dan deskundig advies alleen. Wij denken met u mee, maar u heeft de lead.

- Met onze vier advieslocaties is een professioneel advies altijd dichtbij.