• Financieel advies

Een helder antwoord op al uw vragen over ontslag, demotie, pensioen en verzuim

Geef uw medewerkers meer vertrouwen door kennis te delen en hen actief te betrekken.

- Wij begrijpen dat u bij complexe, financiële situaties de behoefte heeft aan duidelijke, begrijpelijke informatie. Onzekerheid over de financiële toekomst roept namelijk al genoeg vragen op. Wij nemen deze onzekerheden weg en managen de verwachtingen van uw medewerkers.

- Wij leggen uw werknemers uit hoe regelingen in elkaar steken, waar ze op moeten letten en welke keuzemogelijkheden er zijn.

Wij bieden uw werknemers inzage in de financiële gevolgen die ziekte en arbeidsongeschiktheid met zich meebrengen en informeren hen over de verplichtingen die zij hebben om de kans op re-integratie zo groot mogelijk te maken